Starptautisku pārvadājumu drošība

SP LEĢIONS

Drošības pasākumu koncepcija un individuāla starptautisko pārvadājumu uzņēmuma apsardzes un ugunsdrošības sistēma paredzēta, lai aizsargātu pasažierus, darbiniekus un infrastruktūru, kā arī, lai nodrošinātu nepārtrauktu transportlīdzekļu darbu. Minētie pakalpojumi var tikt sniegti atsevišķi vai kā drošības pasākumu komplekts, pamatojoties uz prioritātēm, kas ir izstrādātas ciešā sadarbībā ar klientu.

RISINĀMIE UZDEVUMI:

  • Pasažieru un personāla drošības līmeņa paaugstināšana starptautiskajos pasažieru pārvadājumos;
  • Pasažieru un īpašuma kontrole;
  • Transporta un personāla drošības un kontroles nodrošināšana pieturvietās;
  • Palīdzība tiesībsargājošām iestādēm personu noteikšanā ar tendenci uz noziegumu izdarīšanu vai kas atrodas meklēšanā;
  • Videonovērošanas ierakstu sniegšana tiesībsargājošām iestādēm noziegumu novēršanai, atklāšanai un vainīgo personu noteikšanai;
  • Neatļautu kravu pārvadājumu novēršana;
  • Informācijas saņemšana par vilcienu apkalpes darbu;
  • Likumpārkāpuma fiksēšana, ko ir izdarījuši pasažieri un vilciena apkalpes darbinieki;
  • Darba atvieglošana ar pasažieru un vilcienu pavadošā personāla iespējamajiem prasījumiem un pretenzijām.

Sabiedriskā transporta starptautisko pārvadājumu organizēšana, ar lielu darbinieku skaitu, ar dažāda veida transporta līdzekļiem un plašiem maršrutiem, nepārtraukti saskaras ar kontroles un drošības problēmām. Mūsdienīgas metodes, tehnoloģijas un mūsu apsardzes uzņēmuma pieredze ļauj ievērojami samazināt nevēlamus notikumus transporta maršrutos: novērst pakalpojumu neapmaksāšanu, laupīšanas, nodrošināt personīgo pasažieru un darbinieku drošību, novērst uzbrukumus ar zādzības mērķi. Paaugstināt darbinieku disciplīnu un sniedzamā pakalpojuma līmeni, atvieglot pārskatu dokumentu plūsmu. Nodrošināt transportlīdzekļu drošību, nepieļaujot vandālismu, transportlīdzekļa uzlaušanu un bojājumu izdarīšanu.

Personīgā drošība

viens no mūsu svarīgākajiem darbības virzieniem. Mēs uzņemamies atbildību par klienta dzīvību un veselību, viņa īpašuma saglabāšanu un viņa likumīgajām tiesībām.

Objektu apsardze

Apsardzes pakalpojumus sniedz kvalificēti darbinieki lietišķā vai formas tērpā, kuri izgājuši speciālas apmācības un ir saņēmuši apsardzes darbinieka sertifikātu, izmanto speclīdzekļus un nepieciešamības gadījumā – ieroci.

Masu pasākumu drošība

SP Leģions piedāvā profesionālu drošības pakalpojumu sniegšanu un komfortablu laika pavadīšanu svinības un korporatīvās, darījumu tikšanās un semināros, kultūras pasākumos un reklāmas kampaņās.

Starptautisku pārvadājumu drošība

Drošības pasākumu koncepcija un individuāla starptautisko pārvadājumu uzņēmuma apsardzes un ugunsdrošības sistēma paredzēta, lai aizsargātu pasažierus, darbiniekus un infrastruktūru, kā arī, lai nodrošinātu nepārtrauktu transportlīdzekļu darbu.

Kravu pavadīšana

Kravu apsardze atšķiras no pārējiem pakalpojumiem un prasa no no darbiniekiem īpašas iemaņas. Kravu pavadīšana, kas saistīta ar aizsardzību, pārvadājamo materiālu vērtību, ir ļoti būtiska. Tieši tāpēc, apsargi, kas nodrošina kravu pavadīšanu, tiek īpaši atlasīti un speciāli sagatavoti. Visiem mūsu uzņēmuma darbiniekiem ir ieroča nēsāšanas atļauja.

Kinoloģiskais dienests

Kinoloģiskais dienests nodrošina kvalitatīvu objekta teritorijas apsardzi un novērš nelikumīgu iekļūšanu teritorijā, kā arī ātri un precīzi nosaka pārkāpēja vai svešķermeņu atrašanās vietu apsargājamā objekta teritorijā. Apmācītu suņu izmantošana – efektīvs veids kā ievērojami samazināt laupīšanas un citas nelikumīgas darbības.