Kādu ugunsdzēšamo aparātu izvēlēties?

SP LEĢIONS

Ugunsdzēšamie aparāti: veidi, rekomendācijas un īpatnības

Mēs ceram, ka praksē ugunsdzēšamo aparātu Jums nekad nevajadzēs izmantot. Taču mēs esam sagatavojuši Jums detalizētu rakstu, lai Jūs nedaudz vairāk uzzinātu par šo ļoti svarīgu drošības elementu. Ugunsdzēšamajos aparātos var būt izmantotas dažādas “iekšas”. Tie var būt gaisa un putu, ogļskābes, ūdens, ka arī pulvera aparāti. Pirmie ir ērti izmantošanai mājas apstākļos, taču atcerieties, ar tiem nedrīkst dzēst elektriskās ierīces, kas ir pieslēgtas pie tīkla, jo var dabūt strāvas spērienu.

Gaisa-putu ugunsdzēšamie aparāti

Šie ugunsdzēšamie aparāti ir visdrošākie un līdz ar to arī vispopulārākie. Ar to palīdzību var dzēst cietos materiālus, viegli uzliesmojošas vielas un degmaisījumus, sakausējumus, koku, papīru, ogles u.t.t. Tos izmanto pie nelieliem uzliesmojumiem sabiedriskās vietās vai gadījumos, kad ir aizdedzies automašīnas dzinējs. Dažās mašīnās tādi ugunsdzēšamie aparāti atrodas zem dzinēja pārsega un iedarbojas automātiski.

Taču ar tādiem ugunsdzēšamajiem aparātiem nedrīkst dzēst sārmainos metālus, ierīces, kas ir pieslēgtas pie elektrības (no tīkla atvienotas ierīces var dzēst). Gaisa un putu aparāti nav piemēroti pirotehnikas materiālu dzēšanai.

Ogļskābes ugunsdzēšamie aparāti

Galvenā priekšrocība ogļskābes ugunsdzēšamo aparātu izmantošanā atšķirībā no pulvera aparātu izmantošanas ir tas, ka tie nebojā neko apkārt. Ogļskābā gāze dzēš automašīnu dzinējus, degmaisījumus, elektriskās ierīces (pat tādas, kas atrodas zem sprieguma līdz 1000 V).

Atcerieties, ka šāda ugunsdzēšamā aparāta izmantošanas laikā tas atdziest līdz -70 C un var izraisīt “aukstuma” apdegumus. Tāpēc gāzes strūklu ir aizliegts vērts pret cilvēkiem.

Ka arī šāda tipa ugunsdzēšamo aparātu nedrīkst glabāt blakus apkures ierīcēm vai atstāt tiešu saules staru ietekmē.

Ūdens ugunsdzēšamie aparāti

Tos izmanto praktiski visu vielu un materiālu degšanas gadījumā, izņemto elektriskās ierīces. Atcerieties, ka dzēšot stipri sakarsušas vielas vai materiālus, izdalās tvaiks, kas var apdedzināt, samazināt redzamību vai dezorientēt Jūs telpā.

Pulvera ugunsdzēšamie aparāti

Pulvera ugunsdzēšamie aparāti ir universāli un der visa veida vielu un priekšmetu dzēšanai, tai skaita strādājošo elektrisko ierīču dzēšanai. Taču ir jāatceras, ka ar pulveri var viegli nosmērēt visu apkārt dzēšamajai virsmai.

Cīnoties ar uguni pats svarīgākais ir nepārvērtēt sevi un savus spēkus, bīstamāk par uguni var būt indīgas gāzes, kas izdalās degšanas laikā. Parasti pareizāk ir izsaukt profesionālus glābējus, visu pamest un ātri atstāt telpu.


Огнетушители: виды, рекомендации и особенности

Мы надеемся, что на практике огнетушитель вам никогда не понадобится. Но мы приготовили для вас статью, чтобы вы узнали немного больше об этих полезных штуках. Огнетушители бывают с разными «начинками»: воздушно-пенные, углекислотные, водные, а также порошковые. Первые удобны в домашнем использовании, но помните, что ими нельзя тушить электробытовые приборы, включенные в сеть, так как может ударить током.

Воздушно-пенные огнетушители

Это самые безопасные и популярные огнетушители. Они тушат твёрдые материалы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, сплавы, дерево, бумагу, уголь и т. д.. Их используют при небольших возгораниях в общественных местах или при тушении автомобильных двигателей. В некоторых авто такие огнетушители установлены под капотом и срабатывают автоматически.

Но такими огнетушителями нельзя тушить щелочные металлы, электроприборы, включенные в сеть (обесточенные – можно). Не подходят для тушения пиротехнических материалов.

Углекислотные огнетушители

Главный плюс – при использовании углекислотные огнетушители, в отличие от порошковых, не портят все вокруг. Углекислый газ тушит автомобильные двигатели, горючие жидкости, электрические приборы (даже не обесточенные, напряжение до 1000 В.

Помните, что при использовании такой огнетушитель остывает до -70 С, что может привести к ожогу «холодом», поэтому струю газа нельзя направлять на людей.

И такой огнетушитель нельзя хранить рядом с отопительными приборами и подвергать воздействую солнца.

Водные огнетушители

Их применяют для тушения практически всех веществ или материалов, кроме приборов, включенных в сеть. Помните, что, при тушении сильно разогретых веществ или материалов, выделяется пар, который может обжечь, снизить видимость или дезориентировать вас в пространстве.

Порошковые огнетушители

Этот универсальные огнетушители годятся для всего, в том числе для тушения работающих электроприборов. Только стоит помнить, что порошок очень сильно пачкает все вокруг.

При борьбе с огнём главное – не переоценить себя и свои силы, опаснее огня могут быть ядовитые газы, выделяемые при горении. Чаще всего лучше вызвать профессионалов, все бросить и быстрее покинуть помещение.