Kā pārliecināties par apsardzes firmas drošumu?

SP LEĢIONS

Vēršam Jūsu uzmanību tam, ka Latvijas tirgū darbojas privātās apsardzes firmas bez nepieciešamām licencēm, kas ļauj nodarboties ar apsardzes darbību. Tādi uzņēmumi strādā bez nepieciešamā aprīkojuma un par apsargiem sauc nekompetentus cilvēkus, kas neko nesaprot no drošības, aizsardzības un noziedznieku aizturēšanas kārtības jautājumiem. Pirms noslēgt līgumu ar jebkādu apsardzes dienestu noteikti iepazīstieties ar šīm rekomendācijām:

1.Licence

Tikai nopietni uzņēmumi strādā ar licenci, kas atļauj nodrošināt apsardzes pakalpojumus. Tāpēc vienmēr ir jāpārbauda tās esamība un aktualitāte.

Starp citu, lai uzstādītu apsardzes un drošības sistēmu ir nepieciešama atbilstoša licence. Iesakām vienmēr vērsties pie licencētiem uzņēmumiem, nevis pie privātpersonām, kas var pazust, ja Jums būs nepieciešama palīdzība ar aprīkojumu, ja tas pārstās darboties.

2. Pieredze

Nebaidieties uzdot jautājumus. Noskaidrojiet, cik apsargu ir uzņēmumam? Ar ko uzņēmums pastāvīgi sadarbojas? Vai uzņēmumam ir bijuši starptautiski pasūtījumi? Kādus zināmus pasākumus ir apkalpojuši? Parasti, ja uzņēmums ir nopietns un drošs, tādu informāciju neslēpj. Tieši otrādi, pārstāvji vienmēr ir gatavi pastāstīt par saviem panākumiem, parādīt rekomendācijas u.t.t.

3. Aprīkojums

Par to, ka apsardzes dienests ir nopietns uzņēmums, liecina materiāla bāze. Ir jābūt pieejamai ne tikai ekipējumam un ar uzņēmuma zīmēm aplīmētai mašīnai, bet arī specifiskajam aprīkojumam: rācijām, ekipāžu vadīšanas centram un pat ieročiem.

4. Apdrošināšana

Noskaidrojiet, vai uzņēmumam ir derīga profesionālās atbildības apdrošināšanas polise, kas atlīdzinās pasūtītājam radītos bojājumus un zaudējumus, ja kaitējums notiks apsardzes uzņēmuma vainas dēļ. Apdrošināšana kalpo par papildus aizsardzību nestandarta situācijās.

5. Individuāla pieeja

Par to, ka apsardzes dienests ir nopietns uzņēmums, liecina materiāla bāze. Ir jābūt pieejamai ne tikai ekipējumam un ar uzņēmuma zīmēm aplīmētai mašīnai, bet arī specifiskajam aprīkojumam: rācijām, ekipāžu vadīšanas centram un pat ieročiem.