Apsardze jūrmalā

Fiziskā apsardze

Personīgā drošība

viens no mūsu svarīgākajiem darbības virzieniem. Mēs uzņemamies atbildību par klienta dzīvību un veselību, viņa īpašuma saglabāšanu un viņa likumīgajām tiesībām.

Objektu apsardze

Apsardzes pakalpojumus sniedz kvalificēti darbinieki lietišķā vai formas tērpā, kuri izgājuši speciālas apmācības un ir saņēmuši apsardzes darbinieka sertifikātu, izmanto speclīdzekļus un nepieciešamības gadījumā – ieroci.

Masu pasākumu drošība

SP Leģions piedāvā profesionālu drošības pakalpojumu sniegšanu un komfortablu laika pavadīšanu svinības un korporatīvās, darījumu tikšanās un semināros, kultūras pasākumos un reklāmas kampaņās.

Starptautisku pārvadājumu drošība

Drošības pasākumu koncepcija un individuāla starptautisko pārvadājumu uzņēmuma apsardzes un ugunsdrošības sistēma paredzēta, lai aizsargātu pasažierus, darbiniekus un infrastruktūru, kā arī, lai nodrošinātu nepārtrauktu transportlīdzekļu darbu.

Kravu pavadīšana

Kravu apsardze atšķiras no pārējiem pakalpojumiem un prasa no no darbiniekiem īpašas iemaņas. Kravu pavadīšana, kas saistīta ar aizsardzību, pārvadājamo materiālu vērtību, ir ļoti būtiska. Tieši tāpēc, apsargi, kas nodrošina kravu pavadīšanu, tiek īpaši atlasīti un speciāli sagatavoti. Visiem mūsu uzņēmuma darbiniekiem ir ieroča nēsāšanas atļauja.

Kinoloģiskais dienests

Kinoloģiskais dienests nodrošina kvalitatīvu objekta teritorijas apsardzi un novērš nelikumīgu iekļūšanu teritorijā, kā arī ātri un precīzi nosaka pārkāpēja vai svešķermeņu atrašanās vietu apsargājamā objekta teritorijā. Apmācītu suņu izmantošana – efektīvs veids kā ievērojami samazināt laupīšanas un citas nelikumīgas darbības.

SP LEĢIONS

FIZISKĀ APSARDZE

Viens no pieprasītākiem pakalpojumiem, ko piedāvā SP Leģions, ir telpu un teritoriju fiziskā apsardze. SP Leģions nodrošina ofisa, tirdzniecības, ražošanas un noliktavu telpu, privātīpašuma un citu teritoriju, kā arī masu pasākumu un privātpersonu fizisko apsardzi.

Operatīvā reaģēšanas ekipāža nodrošina tūlītēju ierašanos uz trauksmes signālu objektā, kas pieslēgts centrālajai apsardzes pultij, un uz trauksmes signālu objektā, kur tiek nodrošināta fiziskā apsardze. Kā SP Leģions pozitīvo iezīmi var atzīmēt personīgo kinoloģisko dienestu.

Uzņēmums ir sertificēts strādāt dzelzceļa objektos. Darbiniekiem ir dzelzceļa speciālistu apliecības.

SP Leģionā strādā labi sagatavoti, sertificēti speciālisti, kas ir zinoši likumdošanā un speclīdzekļu pielietošanas normās, kas ļauj mūsu darbiniekiem droši rīkoties ārkārtas situācijās. Pēc klienta vēlmēm, objekta apsardze notiek, izmantojot speclīdzekļus un šaujamieročus, kuru lietošanai un glabāšanai mūsu darbiniekiem ir izdotas speciālas atļaujas. Uzņēmuma personāla politika sekmē darbinieku fizisko un psiholoģisko sagatavotību – apmācību veic rūpīgi atlasīti speciālisti – sporta meistari un LR Iekšlietu ministrijas virsnieki.

Visi fiziskās apsardzes darbinieki tiek nodrošināti ar saziņas līdzekļiem, kas ļauj nekavējoties nodot trauksmes signālu uz centrālo apsardzes pulti, lai izsauktu tuvāk esošo SP Leģions operatīvās reaģēšanas ekipāžu, kura jebkurā brīdī ir gatava palīdzēt objekta fiziskai apsardzei.

SP Leģions fiziskā apsardze tiek dalīta trīs kategorijās. Atkarībā no konkrētā apsargājamā objekta īpatnībām, tiek izvēlēta optimālā līdzekļu un personāla kombinācija. Apsardzes shēma tiek izstrādāta tā, lai pie minimāliem tēriņiem tiktu sasniegta maksimāla drošība.